Werkwijze - Saygim Zorg

Zorg of hulp nodig in eigen taal en cultuur?

Het aantal allochtone ouderen in Nederland stijgt sterk in de komende jaren. Daaronder zijn veel ouderen met chronische aandoening. Dat betekent dat de zorgbehoefte van deze groep gaat toenemen. De toegankelijkheid van veel voorzieningen zijn op dit niet optimaal voor de allochtone zorgbehoevende. Dit vanwege het feit dat de drempel voor hen nog te hoog ligt of vanwege het feit dat zij geen weet en kennis hebben van de vele voorzieningen waar zij ook aanspraak op kunnen maken. Hierin speelt ook mee dat oudere zorgbehoevende vaak zorgverleners in huis willen hebben die ook hun eigen taal spreekt, vanwege de taalbarrière. Wij als Stichting Saygim zorg willen hier een kentering in brengen en ervoor zorg dragen dat een ieder in Nederland, daar waar nodig, passende zorg kan vinden. Wij zijn een jonge organisatie die u professionele zorg en dienstverlening biedt. In het aanbod staat uw vraag centraal, waarbij de ‘zorg en dienstverlening’ gericht is op behoud van uw zelfstandigheid. Onze organisatie met medewerkers vanuit diverse achtergronden kan de zorg die u nodig heeft, rekening houdend met uw taal en de normen en waarden van uw eigen cultuur verlenen.